Vi tar avstånd från bilden som förmedlas i Vetenskapens värld

Red Clinic förekom i Vetenskapens världs program om Covid-19, som visades på SVT den 2 november 2020. Vi tar kraftigt avstånd från reportaget om oss. Vi anser att det är vinklat för att spegla journalistens hypotes om att Red Clinic bedriver behandlingsforskning utan tillstånd. Det gör vi verkligen inte - det skulle vara både olagligt och oetiskt.

Vi vill vara tydliga med att inga studier om behandling av Covid-19 har bedrivits eller bedrivs på Red Clinic. Däremot har vi planerat en beskrivande studie om eventuella likheter mellan långdragna symtom efter andra paravirala sjukdomar, som vi behandlar, och dito efter Covid-19.

Vi ansökte om etikprövning för denna studie den 20 augusti 2020 och ansökan godkändes 3 november 2020.

Red Clinic har skrivit till Vetenskapens värld och kritiserat reportaget på flera punkter men inte fått något svar.

Välkommen till Red Clinic

Neurometabola sjukdomar som fibromyalgi, ME/CFS och POTS har varit kända länge, ändå finns ingen fungerande vård. Red Clinic vill ändra på det. Vi diagnosticerar, behandlar och bedriver klinisk forskning för att hitta lösningar som kan bidra till att lösa gåtan runt dessa sjukdomar.

Du kan komma till oss för utredning och diagnos om du misstänker att du har en neurometabol sjukdom, för att få behandling av din redan diagnostiserade sjukdom eller bara för att lära dig mer om neurometabola sjukdomar och vad de innebär för både den drabbade och dennes närstående.

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka här och svara på frågorna, så kommer en sjuksköterska att höra av sig till dig.Red Clinic har inget avtal med landstinget, vilket innebär att du får betala eventuell vård själv. Klicka på KLINIKEN i menyn längst upp för att ta reda på vad det kostar.